חוקר פרטי אמיר אברמסון נשכר ע"י משרדי הממשלה כדי לחשוף תרמית רבת משתתפים של הציבור החרדי: הגרלה לגבי זכאות לדיור ממשרד השיכון, הופכת לתרמית רבת משתתפים שמטרתה למנוע איכלוס חילוני בלב שכונה דתית.

בחלק נכבד מעבודתי כחוקר פרטי, הופעלתי על ידי משרדי ממשלה כדי לבדוק זכאות של פונים לסיוע בכל אזור הדרום. אחת הבדיקות אותן התבקשתי לחקור התקיימה על מנת לאמת נתונים של זכאים, שביקשו להירשם כדיירים בבניין רב קומות, באחת הערים בדרום. מדובר בבניין אשר עמד להגרלה חופשית בלב שכונה דתית, באותה עיר. הקריטריון העיקרי לכניסה להגרלה: על אותם המבקשים היה להתגורר באותה עיר, לעבוד או ללמוד בה.

מספר הפונים להגרלה היה רב. לכל פניה צורפה הצהרה חתומה . התבקשתי לבדוק את אמיתות הבקשות. בתדריך שעשיתי לחוקרים, עמדתי על כך שיתבצעו ראשית בדיקות סמויות על חלק מן הפניות. יש לזכור כי חלק מהקריטריונים לקבלת סיוע היה מספר ילדים, אשה בהריון, מספר אחים ואחיות, והכנסה של הפונים.

כבר בבדיקה הראשונית, נוכחתי כי יש כמות גדולה של אישורים מישיבה באותה עיר, עליהם חתומים 2 רבנים שאישרו כי מבקשי הסיוע לומדים אצלם בישיבה. שמתי לב כי חלק מהמכתבים זהה מבחינת התוכן, וכתב היד דומה בחלק מהפניות.
המשך בקריאה