חוקר פרטי אמיר אברמסון נשכר ע"י משרדי הממשלה כדי לחשוף תרמית רבת משתתפים של הציבור החרדי: הגרלה לגבי זכאות לדיור ממשרד השיכון, הופכת לתרמית רבת משתתפים שמטרתה למנוע איכלוס חילוני בלב שכונה דתית.

בחלק נכבד מעבודתי כחוקר פרטי, הופעלתי על ידי משרדי ממשלה כדי לבדוק זכאות של פונים לסיוע בכל אזור הדרום. אחת הבדיקות אותן התבקשתי לחקור התקיימה על מנת לאמת נתונים של זכאים, שביקשו להירשם כדיירים בבניין רב קומות, באחת הערים בדרום. מדובר בבניין אשר עמד להגרלה חופשית בלב שכונה דתית, באותה עיר. הקריטריון העיקרי לכניסה להגרלה: על אותם המבקשים היה להתגורר באותה עיר, לעבוד או ללמוד בה.

מספר הפונים להגרלה היה רב. לכל פניה צורפה הצהרה חתומה . התבקשתי לבדוק את אמיתות הבקשות. בתדריך שעשיתי לחוקרים, עמדתי על כך שיתבצעו ראשית בדיקות סמויות על חלק מן הפניות. יש לזכור כי חלק מהקריטריונים לקבלת סיוע היה מספר ילדים, אשה בהריון, מספר אחים ואחיות, והכנסה של הפונים.

כבר בבדיקה הראשונית, נוכחתי כי יש כמות גדולה של אישורים מישיבה באותה עיר, עליהם חתומים 2 רבנים שאישרו כי מבקשי הסיוע לומדים אצלם בישיבה. שמתי לב כי חלק מהמכתבים זהה מבחינת התוכן, וכתב היד דומה בחלק מהפניות.

לאחר בדיקת החומר שנאסף, חולקו המשימות: ביצוע מעקב אחרי הישיבה ע"פ הכתובת שנמסרה, ביקור בכתובות אשר לכאורה גרים בהם הפונים, וחקירות עקיפות במקומות עבודה, אשר ריבוי האישורים מהם העלה חשד כי אין זה צרוף מקרים.  המעקב שנעשה לפי הכתובת של הישיבה, העלה כי מדובר במקלט סגור, אשר אין בו אף תלמיד.

בבדיקה של כתובות הפונים התברר כי הכתובות פיקטיביות, וכי הפונים אינם גרים במקומות שצויינו. חלק מהנשים אשר המציאו אישורים על הריון מתקדם, נצפו על ידי החוקרים כשהן רזות ודקיקות ואין כל סימן חיצוני היכול להצביע כי הן הרות. (כאמור, אישור הריון זיכה את הפונים בניקוד של ילד למשפחה).

גם בבדיקה בכמה מקומות עבודה התברר כי האישורים פיקטיביים, וכי הפונים לא עובדים במקום. התוצאות העלו חשש כבד כי מישהו רצה להעלות את הסיכוי שהאיכלוס יעשה על ידי קבוצה בעלת אינטרס זהה. כמובן, מדובר היה בניסיון החרדים למנוע מתושבים חילוניים להגיע לשכונה.

לאור העובדה כי המדגם הצביע על 90% של הצהרות כוזבות, נתבקשנו למצוא דרך למגר את התופעה. לאחר תאום עם הנהלת המשרד נפגשתי עם בנימין זיגל, שהיה בזמנו ראש יחידת ההונאה של המשטרה. זיגל הקצה למשימה מספר גדול של שוטרים, בראשם קצין צעיר שהיה בזמנו תובע, וכיום הוא שופט מחוזי מוכר.

נקבעה פעולה משולבת של חוקרי משרדי עם צוות המשטרה , וביום שישי אחד, מוקדם בבוקר, נערכה פשיטה במקומות שונים בארץ , וכן פשיטה על ביתם של מנהלי ישיבה אשר היו חתומים על אותם אישורים. ממצאי החקירה העלו כי מרבית הנרשמים להגרלה לא גרו, לא עבדו ולא למדו באותה עיר. חלק מהנשים שנחקרו הודו, כי לקחו את השתן של חברותיהן לבדיקת הריון  ובכך הגדילו את הסיכוי לקבלת ניקוד גבוה.

באותו יום שישי, נערכו מעצרים רבים של רבנים ומבקשי סיוע . נדהמתי לראות איך המודיעין במגזר הזה פועל מהר. כמה דקות אחרי התחלת הפעילות שלנו הגיעו  מיניבוסים, מכוניות פרטיות, ומוניות עם הפונים מכל רחבי הארץ.

סוף מעשה: אותם רבנים שנעצרו העבירו מידע רגיש ביותר למשטרה ועקב כך נסגר תיקם בפרקליטות, אולם התפוצצה פרשה גדולה מאד אשר הסעירה בזמנו את המדינה, וכמעט הפילה ממשלה. אז גם נוכחתי מה המשקל של מסירת המידע תמורת סגירת התיק של 2 הרבנים.