היום פורסמה בתקשורת ידיעה כי נעצרו חוקרים פרטיים החשודים בהטרדה מאיימת על מנכ"ל מגן דוד. אתייחס לכך בקצרה. ע"פ החשד של המשטרה משרד חקירות פלוני עקב אחרי המנכ"ל המכובד, מצב כזה יכול לקרות לכל חוקר בארץ, על כך אני מתקומם, אם ישללו מאיתנו את היכולת לבצע מעקבים, כולנו נוכל לסגור את העסק, בחוק הגנת הפרטיות יש סעיף מיוחד בפרק ההגנות אשר מתייחס למעקב. פרק הזה נותן הגנה לחוקר פרטי הפועל מתוך חובה חוזית וחוקית כלפי לקוחו, ולצורך הליך משפטי.חוקרים עם אזיקים

למישהו היה קשר טוב עם גורמי אכיפת החוק, כי המתלונן שרף את העוקבים, אולם הם לא היו בקרבתו, אני מאד מצר על כך כי זה מקרה שני או שלישי שבו נעצרים חוקרים פרטיים, שני המקרים האחרים מתיחסים למשרד רציני ומכובד אשר פעל בנושא חיים רמון, והשני בפרשת דודו טופז,הנסיבות דומות, ככל שהאישיות יותר מפורסמת כך ההתיחסות חמורה יותר.

ענף החקירות בארץ חושף הרבה מאד פרשיות המסייעות למשטרה בלכידת פושעים ועבריינים. יש מדינות בעולם שהמשטרה מסייעת לחוקרים פרטיים. מה שקורה כיום זה לדעתי כריתת הענף לאלפי משפחות, ע"פ חוק חוקרים פרטיים "חוקר פרטי לא ימסור מידע שיפליל את לקוחו, אלא אם יתבקש על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו לשתף פעולה" אחת הסיבות למעצר חוקרים הוא רצון המשטרה לקבל את שם הלקוח. אם יש שת"פ לא מבוקש מעצר. לשכת החוקרים הפרטיים מנסה זמן רב לנסות ולשנות את החקיקה, גובש אפילו קוד אתי על ידי מיטב המוחות המשפטיים בארץ.

כולי תקווה כי המצב הבלתי נסבל בו נמצא הענף, ישתנה. כי מיטב החוקרים שבעברם היו במערכת הבטחון, ומוסדות ממלכתיים, נמצאים פשוט במצב בלתי אפשרי. להיות או לחדול.

פורסמה תגובה רישמית של לשכת חוקרים פרטיים בישראל:

תגובת הלשכה למעצר החוקרים בפ"ת

לשכת חוקרים פרטיים בישראל מצרה על מדיניות היד הקלה של משטרת ישראל בכל הנוגע למעצר חוקרים פרטיים.
לשכת חוקרים פרטיים שבה ומזכירה כי מקצוע החקירות הפרטיות מפוקח על ידי משרד המשפטים, הן באמצעות ועדת הרישוי והן ע"י ועדת משמעת בראשות שופט מחוזי.
מבחינת העובדות ונסיבות העניין עולה, כי מעצרם של החוקרים הפרטיים ע"י שוטרי תחנת פתח-תקווה ביום 10 ביולי 2009 היה מעצר שווא, הוראות החקיקה מגנות על בעלי מקצוע הפועלים במסגרת תפקידם כדין.
וזאת לדעת, חוקר פרטי רשאי עפ"י חוק לבצע פעולת מעקב, בהתאם למגבלות המוטלות בדין.
עמדת המשטרה, כפי שבאה לידי ביטוי בדיון בבקשה להארכת המעצר ולפיה פעולת המעקב אסורה על חוקר פרטי, הינה עיוות של החוק הקיים ופירוש מוטעה שלו בעליל.
חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב- 1972, מתיר למי שמחזיק בידו רישיון כדין, לאסוף ידיעות על הזולת. המחוקק לא אסר על ביצוע המעקב כדרך חוקית להשגת מידע ושורה של פסיקות בתי המשפט על הערכאות השונות תומכות בכך.
בין מזמיני איסוף המידע והמעקב, ניתן למנות את משרדי הממשלה ובהן משרד הביטחון, משרד השיכון, הסנגוריה הציבורית, מוסדות בנקאיים, חברות ביטוח, רשויות ממשלתיות שונות, עורכי-דין ועוד.
חוקרים פרטיים מעידים מידי יום בבתי המשפט השונים ומגישים דו"חות חקירה ומעקב כראיה בבתי המשפט, עיון קצר במאגרי המידע המשפטיים מעיד על אלפי דו"חות מעקב המתקבלים כראיה קבילה בבתי המשפט ובאים לידי ביטוי בפסיקות ובהחלטות של שופטים בישראל.
לשכת חוקרים פרטיים בישראל מקווה כי משטרת ישראל האמונה על חקר האמת, תדע לבדוק היטב את השתלשלות האירועים שהובילו למעצר השווא המדובר ותגיע למסקנות המתבקשות.
הלשכה קוראת למשטרת ישראל לבחון את השימוש בכלי המעצר, כצעד ראשון כנגד חוקרים פרטיים וקוראת לה לכבד חוקרים פרטיים הפועלים על פי החוק והקוד האתי של הלשכה.
עו"ד דני פרץ
יו"ר הלשכה