הסכםם גרושין הוא לא תורה מסיני, גם כאשר נפסק לטובת האשה או הגבר מזונות, אין זה סוף פסוק, ותמיד ניתן לבקש הקטנת או הגדלת מזונות.

כאשר משרד חקירות מתבקש להיכנס לעומק הקורה הוא בוחן האם יש הצדקה לבקשת הקטנת או הגדלת מזונות. הכל בת עם עורך דין, הקטנת מזונות יכולה להיעשות במקרה והמשלם מפוטר מהעבודה , חולה במחלה קשה , אחרי טיפול רפואי קשה , אם נישא בשנית הולדת ילד, הפסקת העבודה של בת הזוג החדשה, משמשים כסיבה טובה לבקשת הקטנה.

במקרה בו יש סיבה לבקשת הגדלת מזונות: הפסקת עבודה של בת הזוג, מחלה , שינוי בסטטוס של הגרוש משכיר לעצמאי, עבודה חדשה עם משכורת גדולה יותר, רמת חיים גבוהה , כל אלו מהווים סיבה סבירה לבקשה כזאת.

חוקר פרטי בודק את אמיתות הבקשות, על מנת שניתן יהיה להוכיח בבית משפט כי התביעה אינה נכונה. הבדיקה היא סעיף סעיף בבקשה להגדלת הקטנת מזונות.